صالحی‌امیری: فشار اینفانتینو برای ماندن تاج را انکار نمی‌کنم/ در چارچوب سیاست‌های نظام با ورزشکاران اسرائیلی مسابقه نمی‌دهیمامروز هیچ چالشی در سطح مدیریتی ورزش نداریم.