صالحی امیری: در انتخاب استیلی دخالت نداشتیم/ دبیر کل تا یکماه دیگر انتخاب می‌شودما و وزارت ورزش اراده محکم برای حمایت از تیم ملی امید داریم. سیاست جاری در کمیته ملی المپیک این است در انتخاب سرمربی و کادرفنی دخالت نکند و جلسات هم جنبه مشورتی دارد. شنبه جلسه ای را در ستاد عالی با حضور وزیر و تاج برگزار می کنیم و نتایج را از طریق سرپرست کاروان به اطلاع خواهیم رساند.