ضررهای میلیاردی مدیران به پرسپولیس؛ استوکس دردسر جدید (فیلم)در طول حیات پرسپولیس مدیران ضرر‌های مالی زیادی را به باشگاه زده اند، خرید‌های ناموفق و سفارش شده بازیکنان خارجی بیشترین علت این ضررها و پرونده‌های مالی است.