ضرر استقلال در پرونده سوپرجام؛ ۷۵۵ میلیون تومانعلاوه بر این آبی ها باید هشتاد درصد هزینه دادرسی و جریمه عدم حضور را هم پرداخت کنند که هزینه های قبلی این تیم اضافه می شود.