ضرغامی، عادل فردوسی‌پور و هنر خوب زندگی کردنضرغامی می‌گوید: «فردوسی پور هیچ گاه پرنسیب دانشگاهی‌اش را زیر سؤال نبرد». پرستیژی که عادل حفظ کرده اما اعتبار رسانه‌ای و هویت شخصی است نه دانشگاهی