طارمی گل زد، ریوآوه باختنکته عجیب این دیدار اخراج ۳ بازیکن ریوآوه در نیمه دوم بود. المحمد، سانتوس و فیگراس در دقایق ۶۳، ۷۳ و ۹۰ کارت قرمز گرفتند.