طبقه دوم ورشگاه آزادی برای بازی پرسپولیس بسته است/ فقط ۲۶ هزار بلیت فروخته می‌شودهمچنین تمام ظرفیت فروش به طبقه اول اختصاص دارد و طبقه دوم ورزشگاه برای این هفته پذیرای تماشاگران نخواهد بود.