طلب بازیکنان استقلال را فیفا پرداخت می‌کندبدین ترتیب مطالبات سرور جباروف و منشا به همراه مطالبات سه تن از از وکلای باشگاه این باشگاه از طریق فیفا پرداخت خواهد شد.