عابدینی: مذاکرات فرهاد مجیدی با پرسپولیس چقدر جدی بود/ جواد زرینچه چند قدم تا پرسپولیسی شدن فاصله داشتآقای فتح الله زاده با تمام بازیکنان ایران قرارداد امضا کرده بود اما آنها به پرسپولیس آمدند! معنا و مفهوم این را هم هوادار متوجه می شود. به خصوص هواداری که آن زمان فوتبال را تعقیب می کرد و امروز با تاریخ فوتبال غریبه نیست.