عجیب ترین روش جهان برای مشورت و شکار!(+تصاویر و فیلم)برای تصمیم گیری در رابطه با زمان شروع شکار دور هم جمع می شوند و از “عطسه” به عنوان روشی برای دستیابی به یک حدنصاب استفاده می کنند!