عرب از هیات مدیره باشگاه پرسپولیس استعفا کردوی در استعفای خود به عدم حمایت از کالدرون و همچنین مشغله کاری در فدراسیون دوومیدانی اشاره کرده است.