عرب: کار را به کسی سپردم که پرسپولیسی است/۲۰۰ میلیون بدهی بیشتر نداشتیم که حل شد و رفت!برای یک مدیر مهمترین مساله این است که تا لحظه آخر تلاش کند،او نباید کار را رها کند و من همین امروز تا آخرین دقیقه هم کارتابل و هم نامه‌ها را امضا کردم. برای پرسپولیس و هوادارانش هم افرادی که دلسوز هستند مهم خواهند بود.