عروسی پیرشالیار؛ مراسمی ۸۰۰ ساله در هورامان کردستان (فیلم)مراسمی خاص با قدمتی تاریخی که به مناسبت سالروز عروسی «پیرشالیار» و «دختر شاه بخارا» در کردستان برگزار می شود.