عضو کمیسیون فرهنگی: وزیر ارشاد جلوی اکران «خانه پدری» را بگیرد/ «خانه پدری» ضد خانواده استبه فیلم «خانه پدری» که با سیاه‌نمایی و خشونت همراه است و مدت‌ها کنترل شده بود، مجدداً مجوز اکران دادند که جای تأسف است.