علیفر: عادل با گفتن چشم می‌توانست در تلویزیون بماند/ میثاقی به عادل خیانت نکرد و من هم بودم این پیشنهاد را قبول می کردماگر تلویزیون یک نظرسنجی بگذارد که فیلم‌های خارجی بدون سانسور پخش شوند ۸۰ درصد مردم می‌گویند بله.