علی دایی! چرا اجازه نمی دهی دوستت داشته باشیم؟علی دایی نماد سختکوشی در فوتبال است. استعدادی متوسط با اراده ای همپای غول ها.