علی پروین: حضور در هیات مدیره پرسپولیس؟ از من گذشته که بخواهم به مدیرعاملی یا حضور در هیات مدیره فکر کنماز من گذشته که بخواهم به مربیگری یا مدیرعاملی و حضور در هیئت مدیره فکر کنم. فقط در حدی که بتوانم تجربیاتم را در اختیار شاگردانم قرار دهم، در خدمت آنها هستم. برای پرسپولیس در ادامه فصل و دربی پیش‌رو آرزوی موفقیت می‌کنم.