عکسی کمتر دیده شده از روزهای اول انقلاب

عکس زیر، تصویری کمتر دیده شده از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ است.
به گزارش ایسنا، این عکس را کانال تهران قدیم منتشر کرد.