غلامپور: فتح الله زاده عاشق استقلال است / اگر یک مدت بازی‌ها را تعطیل کنند اتفاقی نمی‌افتدگل گهر در این بازی دو موقعیت گل را داشت که یکی را حسینی گرفت و دیگری را تبدیل به گل کرد فکر می‌کنم ما در جریان بازی نزدیک به هشت موقعیت گلزنی داشتیم که استفاده نکردیم و در نهایت نیز غافلگیر شدیم.