فاجعه ملی: منصوریان سرمربی تیم ملی نشد! / ۱۰ نکته در ردّ ادعاهای او علیه اسکوچیچاین یادداشت در رد ادعاهای علیرضا منصوریان علیه انتخاب سرمربی جدید نوشته شده…