فتحی: برخی‌ها هر روز دنبال برهم زدن نظم استقلال هستند/پرسپولیسی‌ها فرافکنی می‌کنند و در مورد تیم ما حرف می‌زنندبیش از دو ماه است که باشگاه استقلال رابطه خوبی با فدراسیون فوتبال دارد و همه مدارک را در اختیار سهیل مهدی قرار داده است. بعد از بررسی یک هفته تا ۱۰ روزه کمیته صدور مجوز حرفه‌ای، مدارک استقلال به استیناف خواهد رفت و در آنجا بررسی خواهد شد. متاسفانه اخبار منتشر شده به هیچ وجه درست نیست و باعث نگرانی هواداران شده است.