فتح‌الله‌زاده:قلعه نویی از این روحیه ها ندارد که جای مجیدی را بگیرد/قصد برکناری فرهاد را نداشتمدیدارهایی که در چند روز ابتدایی در باشگاه استقلال داشتم باعث شد که کرونا بگیرم و بعد از سه دوره مریضی به این ویروس مبتلا شدم. در شرایطی که مبتلایان به این ویروس ۱۴ روز قرنطینه می‌شوند ولی من نزدیک ۱۸ روز در قرنطینه کامل بودم و تازه روز گذشته بعد از آزمایشی که دادم از قرنطینه خارج شدم.