فتح‌الله‌زاده: فقط یک هفته تا مهلت فیفا وقت داریم/ استقلال باید از مستاجری خلاص شودجدا از آن ما بحث تمدید قرارداد‌ها را هم در دستور کار داریم. در صورتی که کادرفنی اسامی منتظر خود را به ما اعلام کند برای انجام این کار اقدام می‌کنیم.