فدراسیون فوتبال ادعای تاج و قاضی‌زاده را تکذیب کرد: حکم فیفا در مورد ویلموتس به ما نرسیده‌استتیم حقوقی فدراسیون فوتبال از زمان طرح دعوی ویلموتس با ارسال لوایح متقن و طرح دعوی متقابل همه مساعی خویش را برای دفاع از حقوق فدراسیون فوتبال انجام داده است.