فدراسیون فوتبال قسط اول و دوم قرارداد ویلموتس را با هم پرداخت می‌کندپرداخت مطالبات سرمربی و کادر فنی تیم ملی واقعا نیاز به همت ملی دارد