فرود موفق روبات کاوشگر "اینسایت" بر سطح مریخ (+عکس)ماموریت ۲ ساله کاوشگر” اینسایت” بررسی عمق سیاره مریخ است. مریخ پس از زمین دومین سیاره در جهان هستی است که انسان قادر شده به شناخت عمقی از آن برسد.