«فروزان»؛ هدیه به پرسپولیس با اشتباهات مرگبار!دروازه‌بان پرحاشیه که همیشه برای پرسپولیسی‌ها کُری می‌خواند دو سال پیاپی است با اشتباهاتش لطف بزرگی به قرمزها می‌کند…