فروش آثار هنرمندان برجسته به نفع بیماران مستمند / از جمعه در تهرانمی توانید با یک تیر دو نشان را هدف بگیرید: هم خرید و مالکیت یک اثر هنری و هم کمک به بیماران نیازمند مبتلا به سرطان.