فنون وقت کُشی: سریال‌های «وسترن» تماشا کنیمسریال های «وسترن» از آن دسته سریال هایی هستند که هیچ وقت جذابیت خود را از دست نمی دهند. کلا ژانر وسترن در دهه ها اخیر تضعیف شده اما از تک و تا نیفتاده است.