فن‌پرسی: فرگوسن گفت اگر جام نبریم تقصیر این دو احمق استفرگوسن به خاطر برخوردهای خاصش در رختکن معروف است و داستان‌های زیادی از دوران حضور او در رختکن یونایتد مطرح بوده. خاطره فن‌پرسی به اولین سال حضور او در یونایتد برمی‌گردد.