فهرست "امید" برای انتخابات مجلس تهران (پوستر)

 
همیاری – فهرست “امید” برای انتخابات مجلس در تهران ( فهرست اصلاح طلبان و اعتدالگرایان) به این شرح است: