فوتسال ایران هم چنان در رده سوم رنکینگ جهانیاین دو بازی به این منظور برگزار می شود تا وحید با زدن ۱۰ گل رکورد بهترین گلزن فوتسال جهان را از فالکائوی برزیلی بگیرد و دوباره از آن خود کند. وحید شمسایی ۳۹۲ گل به نام خود ثبت کرده و فالکائوی برزیلی هم ۴۰۱ گل زده است.