فورچونه: به تراکتور آمدم چون چالش‌های سخت را دوست دارمگلزنی برای یک مهاجم خیلی مهم است ولی موفقیت تیم خیلی مهم‌تر از گلزنی من است، تمرکز من به طور کامل روی بازی خودم است و دوست دارم دستورات سرمربی را به طور کامل در زمین اجرا کنم و به اینکه در بازی قبل چه اتفاقی افتاده زیاد فکر نمی‌کنم.