فولاد – شهرخودرو/ تیم مشهدی در ایستگاه توقف؟شهر خودرو از چهار شکستی که تاکنون داشته، دو شکست آن از سوی تیم های خوزستانی بوده و حالا این تیم در هفته نوزدهم بار دیگر به یک تیم از خوزستان رسیده است.