فیفا از قولی که به استقلال داد پشیمان شد/ اگر می‌توانید پول پروپ ییچ را خودتان بدهیدآن‌ها در نامه خود به فدراسیون تأکید کرده‌اند شهرخودرو هم اگر می‌تواند خودش پول را پرداخت کند تا فیفا در زمان مناسب این پول را به شهرخودرو بازگرداند.