فیلم‌هایی با طعم جوک‌های عریان!اما در فیلم‌های طنز دهه ۹۰ شوخی‌های درِ گوشی دو نفره یا حرکات نامتعارفی که در خانه و آن هم نه در برابر کودکان انجام می‌شود قبحش شکسته و وارد سینما شده است.