فیلم‌های اکران آنلاین هم در جشن حافظ رقابت خواهند کرداز این پس داوری‌های جشن حافظ شامل اکران اینترنتی فیلم‌ها نیز می‌شود. فیلم‌هایی که فقط نمایش اینترنتی دارند و در سالن‌های سینما به نمایش درنمی‌آیند، داوری خواهند شد.