فیلم خوب را می‌بینند حتی اگر نخندندبرخلاف گفته های چون « الان مردم فقط کمدی می خواهند و …» شاهد استقبال مخاطب از فیلم‌هایی چون “مغزهای کوچک زنگ زده” ،”عصبانی نیستم” و … هستیم.