فینال جشنواره انتخاب مردمی سینمای ایران: اینک ۳ فیلم کمدیانتخاب نهایی از بین فیلم‌های: ۱- هزارپا ۲- مصادره ۳- خجالت نکش ۴- مارموز ۵- لونه زنبور ۶- دلم می‌خواد صورت می گیرد.