فینال جشنواره انتخاب مردمی سینمای ایران: ۱۲ فیلم در رقابت نهاییاینک جشنواره “سی.عصر” به مرحله فینال رأی گیری مردمی رسیده است. قرار است تنها سه فیلم از هر گروه کمدی و غیرکمدی به عنوان برترین فیلم ها از نگاه مردم معرفی شوند.