فینال لیگ قهرمانان آسیا از منظر آماریکاشیماآنتلرز ژاپن و پرسپولیس ایران شنبه فینال لیگ قهرمانان آسیا را برگزار خواهند کرد.