قضاوت کمتر ، زندگی امن‌تربسیاری از ما هنگامی که خبر همسر دوم مهدی هاشمی، بازیگر محبوب سینمای ایران را شنیدیم، افکاری به ذهن‌مان خطور کرد که مصداق قضاوت بود. اما آیا راهکاری برای تربیت ذهن وجود دارد؟