قلعه‌نویی: آقایی که همزمان در کمیته انضباطی و صداوسیما است به ما متلک می‌گوید/ من هم اشتباهاتی دارمقشر ورزشی خیلی هایشان از پهلوان ها هستند و همیشه در این زمینه پیشگام بودند. آقای محمد نادری را ببینید که چه کار بزرگی انجام داده است. ما اگر کاری انجام دهیم وظیفه مان است.