قلعه‌نویی: اسطوره‌های مدعی، استقلال را تنها گذاشتند/ استقلال سیزدهم و نهم و دسته سه مال من است: روزی که آقای شفیع‌زاده آمد استقلال اهواز را تحویل بگیرد به او گفتم یک آب باریکه برای استقلال اهواز زدی و اگر یک روزی هزینه را ببری بالا و بعداً قطع کنی این تیم نابود می‌شود و همان هم شد.