قلعه‌نویی: باید برای لیگ تصمیمی گرفته شود که حق هیچ تیمی پایمال نشود/ برخی در این شرایط با مصاحبه می‌خواهند خودشان را پیش هوادارانشان عزیز کنندالان بحث فوتبال نیست و فرصتی پیش آمده که از آدمیت به انسانیت برسیم. فرصتی است که به گذشته خودمان و ۴۰ سال زندگی‌مان بپردازیم و اگر اشتباهی کردیم آن را اصلاح کنیم. من خودم یک اعتقادی دارم و اگر شخصی یک روز هم از من بزرگتر باشد وظیفه خودم می‌دانم احترام بزرگتری او را حفظ کنم.