قلعه‌نویی و بحران اجماع ملیدو تن از مشهورترین ستون‌های این جریان هم محمد مایلی‌كهن و مجید جلالی هستند. می‌گویند جلالی در دوران سرمربیگری برانكو و كی‌روش در تیم ملی، به دو رییس‌جمهور وقت نامه نوشته و از آنها خواسته مقدمات حضور مربیان ایرانی روی نیمكت این تیم را فراهم بیاورند! وضع حاجی مایلی هم معلوم است.