لاتزیو تهدید کرد: لیگ لغو شود شکایت می‌کنیمباشگاه لاتزیو که در فصل جاری نتایج درخشانی به دست آورده است تهدید کرد که اگر لیگ لغو شود آنها شکایت خواهند کرد.