«لحظه گرگ و میش» موفق در تقلید از سریال‌های ترکیه‌ایروند اتفاقات در سریال کاملا قابل پیش بینی است و مخاطب از ابتدای شروع یک اتفاق، می‌توانست حدس بزند که پایان آن به کجا ختم خواهد شد.