لغو تمرین‌ها و تمامی رقابت‌های ورزشی در قطرفدراسیون فوتبال قطر نیز به دنبال دریافت این نامه دستوری تمامی تمرین‌های باشگاهی و لیگ‌های این کشور را به حالت تعلیق درآورد.