"لژیونر" سابق فوتبال در آمریکا مسافرکشی می‌کند (+عکس)دولت ترکیه در سال ۲۰۱۷ اموال منقول و غیرمنقول شوکور در ترکیه را توقیف کرد.